bg-menu

Kosten

Minderjarigen:
Landelijk is afgesproken dat de gemeente jeugdzorg en jeugdGGZ voor minderjarigen vergoedt. In de Achterhoek is per 1 juli 2022 gekozen voor een zeer beperkt aantal aanbieders waarmee een contract is aangegaan. Dat maakt dat ik helaas niet meer rechtstreeks een beschikking voor u kan aanvragen, maar ik ben zeker bereid mee te denken.

Volwassenen:
Opdat behandeling bij 18+ kan doorlopen, is voor 2022 een contract afgesloten met Menzis.
De NZA heeft voor 2022 tarieven naar kostprijs vastgesteld. In de NZA-tarievenzoeker ziet u alle denkbare GGZ-tarieven voor dit jaar. Vul hiertoe bij “setting” in “ambulant sectie II”; bij beroepscategorie “klinisch (neuro)psycholoog”; bij “consulttype” ofwel “diagnostiek” ofwel “behandeling”; en de duur van het consult. Een behandelconsult van een uur komt hiermee op 188,94 euro. De eerste consulten staan in het teken van diagnostiek, een diagnostiekconsult van een uur komt op 216,23 euro.

Behandeling voor volwassenen wordt (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar, dat is mede afhankelijk van uw polis. U kunt zelf vooraf navragen welk percentage uw verzekeraar vergoedt. Noem dan als AGB code van de zorgverlener: 94013507.

De duur van een behandeling verschilt per persoon en is afhankelijk van het doel, de klachten, mogelijke andere problemen en eventueel de voorgeschiedenis. Zorg in alle gevallen dat de verwijsbrief door de huisarts is verstrekt voordat het kennismakingsgesprek plaatsvindt. Dat is nodig voor vergoeding van dit gesprek. Op de verwijsbrief dient onder meer te staan welke DSM-problematiek de huisarts aanwezig acht; of de arts indiceert voor basis-ggz of specialistische ggz; en in het laatste geval welke factoren de complexiteit bepalen.
(Op de verwijsbrief hoeft overigens niet te staan naar welke praktijk u wilt, dat kunt u zelf kiezen.)


Voorwaarden en privacy

Lees hier alvast de Algemene Voorwaarden, wanneer hier vragen over zijn horen wij die graag.

– algemene-voorwaarden-volwassenen
– algemene-voorwaarden-minderjarig

Psychologenpraktijk Achterhoek analyseert geen gegevens van website bezoekers. Conform de AVG vindt u hier het privacystatement.

– Privacystatement