bg-menu

Kosten

Minderjarigen:
Wanneer behandeling voor minderjarigen geïndiceerd is wordt dit geheel betaald door de gemeente. Hiervoor is een beschikking van de gemeente nodig.

Volwassenen:
Opdat behandeling bij 18+ kan doorlopen, is voor 2021 een contract afgesloten met Menzis. Kosten voor behandeling van volwassenen zijn conform NZA-tarief 110 euro per uur. Daarbij wordt zowel directe contacttijd als tijd voor voorbereiding en uitwerking in rekening gebracht.

Behandeling voor volwassenen wordt (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar, dat is mede afhankelijk van uw polis. U kunt zelf vooraf navragen welk percentage uw verzekeraar vergoedt. Noem dan als AGB code van de zorgverlener: 94013507.

De duur van een behandeling verschilt per persoon en is afhankelijk van het doel, de klachten, mogelijke andere problemen en eventueel de voorgeschiedenis. Zorg in alle gevallen dat de verwijsbrief door de huisarts is verstrekt voordat het kennismakingsgesprek plaatsvindt. Dat is nodig voor vergoeding van dit gesprek. Op de verwijsbrief dient onder meer te staan welke DSM-problematiek de huisarts aanwezig acht; of de arts indiceert voor basis-ggz of specialistische ggz; en in het laatste geval welke factoren de complexiteit bepalen.
(Op de verwijsbrief hoeft overigens niet te staan naar welke praktijk u wilt, dat kunt u zelf kiezen.)


Voorwaarden en privacy

Lees hier alvast de Algemene Voorwaarden, wanneer hier vragen over zijn horen wij die graag.

– algemene-voorwaarden-volwassenen
– algemene-voorwaarden-minderjarig

Psychologenpraktijk Achterhoek analyseert geen gegevens van website bezoekers. Conform de AVG vindt u hier het privacystatement.

– Privacystatement